محصولات آنیدا

با توجه به این که آنیدا را می توان به هر شکل و سایزی تولید نمود محصولات محدودی را نمی توان برای آن ذکر کرد. درنتیجه تعداد محصولات آنیدا نامحدود می باشد.
در حال حاضر با مشورت جهاد کشاورزی و گروهی از مهندسین کشاورزی محصولات مفیدی تولید شده که در زیر چند مورد را ذکر می کنیم

1. آنیدای مخزنی(مخصوص ریشه های پیوسته)

2. آنیدای مخزنی(مخصوص درختان)

3. آنیدای میله ای

4. آنیدای صفحه ای(خشتی)

5. آنیدای دیوارپوش

6. انواع گلدان


برای مشاهده محصولات متنوع آنیدا نیز می توانید به آدرس اینستاگرام ما مراجعه نمایید. همچنین برای مشاوره نیز با ما تماس بگیرید.

گروه فنی و مهندسی آنیدا