بدون محدودیت در طراحی و شکل و اندازه

در هر شکل و اندازه

 آنیدا را می توان به هر شکل و سایزی حتی گلدان نیز تولید نمود . سازمان ها و ارگان ها و شرکت ها می توانند با ارسال عکس و لوگو، آنیدای اختصاصی خود را در مدت زمان کوتاهی تحویل بگیرند.
کارشناسان کشاورزی و گیاهان دارویی می توانند مدل های خاص بستر کشت و آبیاری را با قابلیت های ویژه آنیدا طراحی کرده و برای تولید انبوه پیشنهاد دهند.