دیوار سبز(greenwall) آنیدا

دیوار سبز(Green Wall) آنیدا

همان طور که در قسمت خصوصیات آنیدا مطرح شد، آنیدا را می توان به هر شکلی تولید کرد. یکی از محصولات ساخته شده و پر کاربرد دیوارهای سبز آنیدا است.
با توجه به شکل فوق دیوار سبز آنیدا را علاوه برنصب با سازه آهنی، می توان بدون سازه های آهنی نیز اجرا نمود و بسیار مرقوم به صرفه می باشند در واقع با کمترین هزینه یک دیوارسبز زیبا را اجرا کرده و هم در مصرفه آب و هم تعداد دفعات آبیاری صرفه جویی کنید.
جهت اطلاعات بیشتر و همچنین سفارش محصول با ما تماس بگیرید.