آنیدای مخزن سوپر جاذب آب 50 درصد جذب آبی

آنیدای میله ای

همان طور که در قسمت خصوصیات آنیدا مطرح شد، آنیدا را می توان به هر شکلی تولید کرد. یکی از محصولات ساخته شده و پر کاربرد، آنیدای میله ای است.
با توجه به شکل فوق آنیدای میله ای، عمود به زمین در کنار ریشه درختان قرار می گیرد. در واقع آنیدای میله ای را در فاصله 10 سانتی تا 100 سانتی متری به تناسب سن درخت از تنه قرار داده و خروجی آب را در کنار آنیدای میله ای قرار می دهیم.
آنیدای میله ای استوانه ای تو پر به قطر تقریبی 7 سانتی متر و طول 50 سانتی متر می باشد که توانایی جذب آب تا 50% حجم خود را دارد.
آنیدای میله ای یا میله جاذب آب
در نتیجه درخت هر وقت نیاز به آب داشته باشد از آنیدای میله ای سیراب شده و از تبخیر سطحی آب و هدر رفتن (فرار) آب در عمق زمین جلوگیری می شود. همچنین با توجه به این که آب لازم درخت کنار ریشه می باشد، تعداد دفعات آبیاری نیز کاهش می یابد.

همان طور که در شکل مشخص شده است نصب آنیدای میله ای کار ساده ای می باشد و نیاز به مهارت خاصی ندارد . با توجه به عمر نامحدود آنیدا تنها مراقبت از آن در هنگام حمل و نقل است. این محصول حتی اگر بشکند باز هم خاصیت خود را حفظ می کند.

جهت اطلاعات بیشتر و همچنین سفارش محصول با ما تماس بگیرید. همچنین برای مشاهده تصاویر بیشتر به صفحه اینستاگرام مراجعه فرمایید.