سوپر جاذب آب 50 درصد جذب آب

معرفی آنیدا

آنیدا ماده ای است که در سال 1392 ابداع و تا سال 1395 مراحل تحقیقاتی را تکمیل نموده و در حال دریافت مجوز های بین المللی می باشد و هیچگونه نمونه خارجی و یا داخلی نداشته است.
آنیدا می تواند 50 درصد حجم خود آب جذب نموده و به مرور به ریشه انتقال می دهد(خاصیت تراوایی)، در نتیجه از تبخیر سطحی و همچنین فرار آب به عمق زمین جلوگیری می کند.
آنیدا با آب رسانی مستقیم و یکنواخت به ریشه باعث می شود تا میوه ها به صورت منظم رشد کنند و بازدهی محصولات بیشتر شود و محصول مناسبی بدست آید. آنیدا با توجه به خاصییت مویینگی خود می تواند آب را از پایین به سمت بالا هدایت کند و با عمر نامحدود خود صرفه جویی اقتصادی مناسبی در مصرف آب، تعداد دفعات آبیاری و در هزینه های کارگری و تجهیزات آبیاری برای کشاورزان به ارمغان آورد.
آنیدا در یک فرآیند شیمیایی با مواد معدنی تولید و خنثی می شود تا قابلیت ذخیره سازی حدود 50 درصد آب (به نسبت حجم آنیدا) در آن ایجاد گردد. در نتیجه برای هیچ گیاه و خاکی مضر نبوده و هیچ گونه واکنش شیمیایی انجام نمی دهد.