آنیدای مخزن سوپر جاذب آب 50 درصد جذب آبی

آنیدای مخزنی

همان طور که در قسمت خصوصیات آنیدا مطرح شد، آنیدا را می توان به هر شکلی تولید کرد. یکی از محصولات ساخته شده و پر کاربرد آنیدای مخزنی است.
همان طور که در شکل فوق ملاحظه می فرمایید آنیدای مخزنی به دو صورت عمودی و افقی در کنار ریشه درخت قرار می گیرد. در واقع بنا بر عمر درخت آنیدا را در فاصله 30 تا 100 سانتی متری از درخت قرارداده و لوله آبرسانی را به ورودی آنیدای مخزنی وصل می کنید.
آنیدای مخزنی استوانه ای به قطر تقریبی 25 سانتی متر و طول 1 متر می باشد که توانایی جذب آب و همچنین نگهداری آب به میزان 15 لیتر را در خود دارد.
آنیدای مخزنی-ذخیره کننده آّب
در نتیجه درخت هر وقت نیاز به آب داشته باشد از قسمت بالایی آنیدای مخزنی سیراب شده و آنیدا از تبخیر سطحی آب و هدر رفتن(فرار) آب در زمین جلوگیری می کند. همچنین با توجه به این که آب لازم درخت به طور دائم در کنار ریشه می باشد، تعداد دفعات آبیاری نیز کاهش می یابد.

همان طور که در شکل مشخص شده، نصب آنیدای مخزنی کار بسیار ساده و نیاز به کارگر حرفه ای ندارد. با توجه به عمر نامحدود آنیدا تنها مراقبت از آن در هنگام حمل و نقل می باشد. این محصول به دلیل شکننده بودن باید به دقت نصب شده و فشار زیاد به آن وارد نشود. هر چند که آنیدا در اثر شکست خاصیت خود را از دست نمی دهد ولی از حالت آنیدای مخزنی خارج می شود.

آنیدای مخزنی را علاوه بر درخت می توان برای سیفی جات، گل های تزئینی و سبزی ها نیز به کاربرد. برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید.
جهت اطلاعات بیشتر و همچنین سفارش محصول با ما تماس بگیرید.